T-Info Turizam

Utvrđen iznos paušalne boravišne takse

Vlada Srbije je na sednici održanoj 27.juna usvojila predlog uredbe o paušalnoj boravišnoj taksi. Prema ovoj uredbi izdavaci smeštaja u domaćoj radinosti i seostka turistička domaćinstva će boravišnu taksu plaćati kvartalno i to prema broju kategorisanih ležajeva. Uredbom je prema kategoriji turističkog mesta utvrđen i iznos boravišne takse: Prva kategorija turističkog mesta – 3.300,00 dinara; […]

T-Info Turizam Video

Novi sistem naplate boravišnih taksi u 2018?

Prvog dana XI Međunarodna konferencija “HOTELSKA KUĆA 2017” javnost je upoznata sa novinama koje planira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u 2018.godini. Renata Pindžo, pomoćnica ministra Ljajića je najavila novine za sve izdavaoce u domaćoj radinosti kako bi se suzbila siva ekonomija u turističkoj industiji. “Ministarstvo je vrlo ambiciozno ušlo u sledeću godinu smatrajući da ovako […]

Događaji Ekonomija Lokalna privreda Turizam Video

Povećana boravišna taksa

Boravišnu taksu plaća lice za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj, izvan svog prebivališta. Ovako je ova naknada definisana u članu 103. Zakonu o turizmu koji je usvojen 13.maja 2009.godine. Istim zakonom, a u članu 104. je definisano da visinu boravišne takse određuje lokalna samouprava, koja je i primalac ove naknade. Odredbe zakona vezane […]