T-Info Turizam Video

Novi sistem naplate boravišnih taksi u 2018?

Prvog dana XI Međunarodna konferencija “HOTELSKA KUĆA 2017” javnost je upoznata sa novinama koje planira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u 2018.godini. Renata Pindžo, pomoćnica ministra Ljajića je najavila novine za sve izdavaoce u domaćoj radinosti kako bi se suzbila siva ekonomija u turističkoj industiji.

“Ministarstvo je vrlo ambiciozno ušlo u sledeću godinu smatrajući da ovako dobri rezultati s jedne strane mogu biti još bolji a s druge strane postavlja se pitanje da li su aktuelni podaci i realni”, rekla je gospođa Pindžo, dodajući da jedan broj gostiju ostaje ispod radara i nije na adekvatan način registrovan.

“Mi želimo da reformišemo sistem naplate boravišne takse za fizička lica izdavaoce smeštaja u domaćoj radinosti, dakle da i ona bude paušalna da se plaća četiri puta godišnje ili odjednom ukoliko korisnik to želi, istakla je Renata Pindžo u izjavi za medije.

Druga novina se tiče vođenja evidencije i prijave gostiju koja bi trebala da bude digitalna. U ministarstvu rade na pripremi aplikacije koja bi trebala da poveže državne institucije, kao što su ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo turizma, turističku organizaciju Srbije i Zavod za statistiku i izdavaoce. U Ministarstvu veruju da će uvođenje paušalne naplate boravišne takse stimulisati izdavaoce da uredno vode evidenciju gostiju čime će se suzbiti siva ekonomija a istovremeno će se olakšati i prikupljanje statističkih podataka.

Izdavaoci se slažu da je potrebno postojeći sistem reformisati u skladu sa novim trendovima, ali da ostaje da se vidi kako će izgledati finalni predlog novih propisa i kako će matematički biti rešena paušalna naplata boravišne takse.