T-Info Turizam

Završen program Odmor uz vaučere 2017

Program Odmor uz vaučere Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija je završen 20.novembra. Prema propozicijama ovog projekta svi izadavoci su dužni da realizovane vaučere sa propratnom dokumentacijom dostave ministarstvu najkasnije u petak 24.novembra i da zahtevi za refundaciju koji budu upućeni Ministarstvu po isteku roka i koji ne budu sadržali svu propisanu dokumentaciju neće biti refundirani.

Ministarstvo je sve izdavaoce obavestilo elektornskom poštom da su dužni da dostave:
– overen i potpisan spisak realizovanih vaučera;
– spisak realizovanih vaučera u EXCEL tabeli dostaviti na e-mail adresu turizam@mtt.gov.rs;
– uredno popunjene, potpisane i pečatirane vaučere;
– original ili kopiju fiskalnog isečka (overene od strane ugostitelja) za pružene usluge;
Pored gore navedene dokumentacije Ugostitelj dostavlja overenu i potpisanu specifikaciju koja sadrži:
– sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja i pojedinačnom cenom (koja se jedino i refundira);
– iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju (poziv na odredbe Zakona o turizmu kao osnov umanjenja ili oslobađanja).

Ukoliko ugostitelj primi korisnika vaučera koji je izvršio promenu rezervacije, potrebno je da prilikom slanja zahteva za refundaciju dostavi original ili kopiju potvrde o promeni rezervacije uz vaučer na ime korisnika.

Zahtevi za refundaciju koji budu upućeni Ministarstvu po isteku roka i koji ne budu sadržali svu propisanu dokumentaciju neće biti refundirani. Takođe, u slučaju dostavljanja vaučera koji su korišćeni u mestu prebivališta korisnika, vaučera koji su nepravilno popunjeni ili nepotpisani ili nepečatirani ili koji su nečitko popunjeni ili oštećeni, neće se vršiti refundacija sredstava, kao i u slučaju dostavljanja fiskalnh isečaka koji ne sadrže sve propisane elemente.

Ove godine je u ovom programu podeljeno više od 90.000 vaučera u vrednosti od 5.000 dinara koji su mogli da se iskoriste u više od 900 ugostiteljskih objekata u Srbiji. Ukupan broj realizovanih vaučera znaće se narednih dana kada svi ugostitelji predaju zahteve za refundaciju.

Po rečima Renate Pindžo, pomoćnice Ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije projekat će biti nastavljen i u 2018.godini. U ministarstvu očekuju da će u četvrtoj godini ovog programa rezultati biti još bolji a da datum početka projekta u 2018.godini zavisi prvenstveno od datuma usvajanja budžeta za narednu godinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *