Seminari Turizam

51. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije na Zlatiboru

Danas će svečano biti otvoreno 51. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije koje se tradicionalno održava na Zlatiboru. Organizator ovog skupa je Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, a očekuje se više od 700 učesnika: agronome, poljoprivredne proizvođače, predstavnike savetodavnih službi, nastavnike i profesore poljoprivrednih škola, organizatore proizvodnje, prerade i prometa, predstavnike nadležnih državnih institucija i brojne medije.

Glavna tema 51. savetovanja je prezentovanje najnovijih dostignuća i budućih pravaca u razvoju poljoprivrede kod nas i u svetu. Biće predstavljene inovacije u oplemenjivanju i tehnologiji gajenja najznačajnijih ratarskih, industrijskih, krmnih i povrtarskih biljaka, sa posebnim osvrtom na pojedine alternativne kulture i organsku proizvodnju. U program Savetovanja je uvrštena i edukacija profesora srednjih poljoprivrednih škola kao stalni vid usavršavanja.

Predavanja su tradicionalno podeljena po biljnim vrstama. Prateći modernu formu izlaganja, svakog dana Savetovanja organizovane su panel diskusije o aktuelnim temama uz prisustvo predstavnika nadležnih institucija, kao interaktivna forma razmene iskustava i donošenja zaključaka.

U programu Savetovanja, kao i prethodnih godina, uvrštene su i druge lateralne i društvene aktivnosti u cilju umrežavanja i jačanja partnerstva u agrobiznisu.

XLIII simpozijum „Poljoprivredna tehnika“ se kroz rad sekcija, okruglih tematskih stolova i uz učešće eminentnih stručnjaka, predstavnika nadležnih ministarstva i sekretarijata, bavi aktuelnim temama u poljoprivrednoj tehnici i šire.