Avijacija Istorija Kultura

Sto godina od pogibije Mihajla Petrovića

Naredbom načelnika generalštaba vojvode Radomira Putnika 24.decembra 1912.godine je formirana Vazduhoplovna komanda. Ova komanda je u svom sastavu imala aeroplansko i balonsko odeljenje, vodoničnu centralu i golubiju poštu. Na čelo Vazduhoplovne komande je postavljen major Kosta Miletić. Prvi vazduhoplovci su upućeni u Francusku na obuku u maju 1912.godine, a za potrebe njihovog školovanja Ministarstvo vojske […]